За магазинот

ТРЕНД е прво независно списание за литература, култура и уметност во самостојна Република Македонија,
чиј што прв број се појави во 1993 година.

Списанието ТРЕНД е списание за трајни вредности.

Редакцијата на списанието ТРЕНД е интернационална.

Списанието ТРЕНД има истоимена посебна едиција книги – Библиотека ТРЕНД.

 

Редакција:

Проф. д-р Христо Петрески (Македонија), главен и одговорен уредник

Проф. д-р Кристина Николовска (Македонија), уредник

Проф. д-р Стана Смиљковиќ (Србија), уредник

Проф. д-р Сабахудин Хаџиалиќ (Босна и Херцеговина), уредник

Проф. д-р Вања Ангелова (Бугарија), уредник

Проф. д-р Златко Крамариќ (Хрватска), уредник

Милица Бакрач (Црна Гора), уредник

Наташа Швикарт (Словенија), уредник

Мирослав Демак (Словачка), уредник

 

Напомена: Сите прилози објавени во електронското списание Тренд Магазин се авторски и се објавуваат во целост без корекции од страна на Редакцијата. Изразените ставови во текстовите исклучиво се на авторите, што не значи дека се и на Редакцијата. На овој начин, списанието Тренд Магазин претставува слободен форум за изразување.

© Феникс 2019