Преводи и препеви

Сопатник

СОПАТНИК Откако почна да врне овоj дожд, а веке цела недела врне, од тогаш и…

Метеорот Лехма

МЕТЕОРОТ ЛЕХМА Во таа занесена полноќ се појави метеорот Лехма ја исфрли над нас опашката…

Да се биде човек, форма, песна

ДА СЕ БИДЕ ЧОВЕК, ФОРМА, ПЕСНА   Да се биде човек – да ѝ се…

Молитва за Скопје

Мoлитва за Скопје Се раѓаш со тресок и секавици во новиот ден по сите огнови…