Поезија

Недела е…

Денот што не го сакам Денот кога сум болен однатре Кога не сакам да излезам…

Бисер е мигот

Бисер е мигот Да останеме во времето, мила моја, во спомените на овој град, да…

Сокак од детството

Од детството се уште помнам: Преку прозорецот се вѕирам втренчена Во сокакот…Таму, како во каменолом…