Гласот како потврда за женското постоење

„Гласот на другоста и перспективите на женското писмо“ на Ана Вељаноска е интердисциплинарна студија од…

Сокак од детството

Од детството се уште помнам: Преку прозорецот се вѕирам втренчена Во сокакот…Таму, како во каменолом…