Остани

ОСТАНИ   Доволно ли си чист за да газиш по водениве ливади? Разликуваат ли замаеност…

Траен критичко-есеистички придонес (Критичко-есеистичкото творештво на проф.д-р Стана Смиљковиќ посветено за македонските автори и книжевност)

Aбстракт: Српската универзитетска професорка испишува критичко-есеистички осврти, односно студии во кои посебно место зазема македонската…

Од оваа страна

ОД ОВАА СТРАНА Велат, немало човек без вина, ниту имало човек без долг. Дека е…

Петре М. Андреевски – цитати од Дениција, Пиреј и Тунел

„Дениција“, 1968 „Ти беше мојот Исток и мојот Величетврток, ти беше сè што му недостасуваше…

Да одиш напред. Да чекориш по вода, кога е можно.

1/ Детството, уште повеќе отколку младоста, нè води низ животот засекогаш. Во една неодамна објавена…

Молитва за Скопје

Мoлитва за Скопје Се раѓаш со тресок и секавици во новиот ден по сите огнови…

Големиот смок како метафора за грабежливиот свет

Егзистирањето на „високата митологија“ кај Македонците дава можност за реконструкција на словенскиот пантеон каде што,…

Недела е…

Денот што не го сакам Денот кога сум болен однатре Кога не сакам да излезам…

Бисер е мигот

Бисер е мигот Да останеме во времето, мила моја, во спомените на овој град, да…