Сопатник

СОПАТНИК Откако почна да врне овоj дожд, а веке цела недела врне, од тогаш и…

Метеорот Лехма

МЕТЕОРОТ ЛЕХМА Во таа занесена полноќ се појави метеорот Лехма ја исфрли над нас опашката…

Havana

Havana vreme je stalo, ljudi samo nastavili da plešu, dane i noći pokreće zvuk gitare,…

Ноќни дијалози

НОЌНИ ДИЈАЛОЗИ Со трептеж и бранливо трпнење во длабочините на утробата, нестрпливо го очекувам бесшумното…

Остани

ОСТАНИ   Доволно ли си чист за да газиш по водениве ливади? Разликуваат ли замаеност…

ШУМА

ШУМА   Када, коначно, изби на ивицу шуме, остављајући иза себе сва та стабла, шикару…

Врата

ВРАТА   Не улази на врата пред којим стојиш извјесно да би и сам видио…

Да се биде човек, форма, песна

ДА СЕ БИДЕ ЧОВЕК, ФОРМА, ПЕСНА   Да се биде човек – да ѝ се…

Танана нит унутрашњег тајнописа (Ранко Павловић:  Плавет, Центар за туризам, културу и спорт, Сврљиг, 2018)

Већ у прва два  стиха уводне пјесме „Трептај“ у књизи Плавет, Ранко Павловић успоставља равнотежу…

Тринаест степеника

ПРВИ Он ме води у живот Прво уђем у мрак… затварајући улазна врата Степеник или…