Nina Živančević

Nina Živančević je objavila prvu knjigu poezije “Pesme” u izdanju Nolita 1982. i za nju dobila uglednu Brankovu nagradu. Tih godina sarađivala sa Alenom Ginzbergom. Do sada je objavila više poetskih zbirki na srpskom, francuskom i engleskom. Objavila je nekoliko proznih knjiga i knjiga teoretskih eseja – monografiju o recepciji dela Miloša Crnjanskog (doktorska teza) i studiju o našim umetnicama u egzilu, Onze femmes artistes, nomads et slaves. Dobitnica mnogih književnih nagrada, prevodila, uređivala a i lično učestvovala u brojnim pesničkim antologijama svetskog značaja. Kao urednica i korespondent sarađivala sa časopisima i novinama kao što su Delo, Nin, Politika, Dnevnik, Prestup, Moment, El Pais, New York Arts Magazine, American Book Review, East Village Eye, Republique de letters. Predavala je književnost i teoriju pozorišne avangarde na brojnim univerzitetima kao što su Naropa, Univerzitet u Njujorku, Heriman, Sent Džons univerzitet u Sjedinjenim Državama, a u Evropi predaje na Sorboni i na univerzitetu Pariz 8. Živi i radi u Parizu.

Rano detinjstvo i mladost

Rano detinjstvo i mladost Prvi put kada se onaj zaštitni sprej za boju našao u…

Veštačka inteligencija i prirodna glupost (i druge priče iz Kabineta  Ransijerovog Učitelja -Neznalice)

Kada govorimo o novim horizontima kulture  umetnosti i medija u našem novom, savremenom digitalnom okruženju,…