Jasmina Malešević

Jasmina Malešević je rođena 18. 10. 1962. godine u Beogradu. Po obrazovanju je doktor veterinarske medicine. Dvadeset godina je bila preduzetnik-obućar, u radnji nasleđenoj od oca. Od 2011. godine je član Udruženja književnika Srbije a od 2016. godine je samostalni umetnik.
Autor je knjiga: Skarabeg (Beograd: Sfairos, 1992) – poetska proza, Jadi mladog anđela (Beograd: Asocijacija Ars et Norma, 2010) − poezija, Dnevnik urbane sirene (Beograd: Draslar partner, 2013) – poetski roman, Čarna šuma (Beograd: Print 2 Print, 2014) – poetska proza, Mačkaste priče (Beograd: Print 2 Print, 2015) – knjiga za decu.U koautorstvu sa Vojislavom Brkovićem objavila knjigu Rođeni iz iste smrti: poetski dijalog o ljubavi (Beograd: Sfairos, 1990), a sa Aleksandrom Slađanom Milošević knjigu Adame ne ljuti se (Beograd: Draslar partner, 2001).
Pesme i priče su joj objavljene u preko sto zajedničkih knjiga, zbornika, almanaha, antologija i književnih časopisa.
Dobitnik je književnih nagrada: „Milan Lalić“ za knjigu Skarabeg (1992); Nagrada publike, Smederevska pesnička jesen (2012); Prva nagrada za kratku priču, časopis AKT (Valjevo, 2016); Specijalna nagrada za lepotu poezije, Manifestacija „Dani Mome Dimića“ (Beograd, 2017); Prva nagrada za kratku priču, Izdavačka kuća „Alma“ (Beograd, 2018); „Andra Gavrilović 2018“, za najbolju pripovetku (Resavska biblioteka, 2019), Nagrad za najbolji pesnički rukopis Legenda o majci, Matica srpska – Društvo članova iz Crne Gore, 2019; Druga nagrada za poeziju, Šumadijske metafore, 2019…
Živi i radi u Beogradu.

Popodne jednog pesnika

POPODNE JEDNOG PESNIKA Odletela sam iz popodneva jednog pesnika, bez reči. Između nas, čarobne čestice…