Шаип Емерлаху

Шаип Емерлаху е роден во 1962 г. во Требош, Тетово. Дипломирал на Универзитетот во Приштина, а магистрирал и докторирал во Тирана. Работи на Универзитетот во Тетово. Директор е на Меѓународниот поетски фестивал ‘Ditët e Naimit’ во Тетово. Во 2004 г. Издавачката куќа „Феникс“ од Скопје ја објави неговата книга „Дворски сон“.

Метеорот Лехма

МЕТЕОРОТ ЛЕХМА Во таа занесена полноќ се појави метеорот Лехма ја исфрли над нас опашката…