Трајче Кацаров

Приказната на Ули Чар

Ми рече дека секогаш Кога сум минувал Покрај нејзината куќа Со разбушавена коса Со боја…