Звонко Танески

За една благородна донација на македонски книги во Словачка

ЗА ЕДНА БЛАГОРОДНА ДОНАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИ КНИГИ ВО СЛОВАЧКА Текстов има првенствено за цел да…