Горан Тренчовски

Горан Тренчовски е режисер, писател и професор. Автор на книгите „Од питач до крал“, „Орбис пиктус“, „Поетика на (де)тронизацијата“, „Парс про тото“, „Кино неимар“, „Тези и аскези“ и „Кинестетични наративи“. На англиски му е објавен изборот текстови „Pit Kralsky“. Тренчовски е режисер кој еднакво успешно работел во сите драмски медиуми (филм, театар, радио и телевизија). Последен негов проект е интернационално наградуваниот долгометражен игран филм „Златна петорка“. Основач е и уметнички директор на Астерфест. Моментно е докторанд на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“. Живее и работи во Велика Британија.

Големиот смок како метафора за грабежливиот свет

Егзистирањето на „високата митологија“ кај Македонците дава можност за реконструкција на словенскиот пантеон каде што,…