Атина Цветаноска

Претставување на стварноста

Претставување на стварноста  („Мојот маж“ на Румена Бужаровска  и „Мојот непријател Итар Пејо“ од Калина…