Броеви

СОДРЖИНИ НА ТРЕНД МАГАЗИН

2019

Број 1

ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ, ЦИТАТИ
Петре М. Андреевски – цитати од Дениција, Пиреј и Тунел

SLOBODAN TIŠMA, ОРИГИНАЛИ
Odlomak iz neobjavljenog romana “Astal tiš riba friš”

МАРИНА МИЈАКОВСКА, КРИТИКА
Гласот како потврда за женското постоење

NINA ŽIVANČEVIĆ, ОРИГИНАЛИ
Veštačka inteligencija i prirodna glupost (i druge priče iz Kabineta Ransijerovog Učitelja – Neznalice)

Број 2

ЕМАНУЕЛ РИМБЕРТ, ИНТЕРВЈУ
Да одиш напред. Да чекориш по вода, кога е можно.

JASMINA MALEŠEVIĆ, ОРИГИНАЛИ
Popodne jednog pesnika

ПАНДЕ МАНОЈЛОВ, ПОЕЗИЈА
Бисер е мигот

MIROSLAV DEMAK, ОРИГИНАЛИ, ПРОЗА
Jedna smrt u Beogradu

Број 3

САНДЕ СТОЈЧЕВСКИ, КРИТИКА
Поетеса што сака да ја фати светлината (Катица Ќулавкова, „Мои страсти, мои страданија“, Издавачки центар „Три“, Скопје, 2019)

SAŠA RADONJIĆ, ОРИГИНАЛИ, ПРОЗА
Zašto pišem autobiografske priče

АНА ПЕТРЕСКА, НАУКА
Траен критичко-есеистички придонес (Критичко-есеистичкото творештво на проф.д-р Стана Смиљковиќ посветено за македонските автори и книжевност)

БРАНКА СЕЛАКОВИЋ, ОРИГИНАЛИ, ПРОЗА
Две чауре и метак за писца

Број 4

ВЕСНА АЦЕВСКА, ПОЕЗИЈА
Од оваа страна

ВЛАСТА МЛАДЕНОВИЋ, ОРИГИНАЛИ, ПОЕЗИЈА
Песма Драинцу

ВАЊА ИЗОВА ВЕЛЕВА, ПОЕЗИЈА
Премолчан страв

NINA ŽIVANČEVIĆ, ОРИГИНАЛИ, ПРОЗА
Rano detinjstvo i mladost

Број 5

ГОРАН ТРЕНЧОВСКИ, ЕСЕЈ, СОФИЈА ТРЕНЧОВСКА
Големиот смок како метафора за грабежливиот свет

ПРЕДРАГ БЈЕЛОШЕВИЌ, ПРЕВОДИ И ПРЕПЕВИ
Да се биде човек, форма, песна

ЕРОЛ ТУФАН, ПОЕЗИЈА
Недела е…

ЈОВАНКА СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ, КРИТИКА, ОРИГИНАЛИ
Танана нит унутрашњег тајнописа (Ранко Павловић: Плавет, Центар за туризам, културу и спорт, Сврљиг, 2018)

Број 6

ХРИСТО ПЕТРЕСКИ, ПРОЗА
Црвенкапа во Охрид

БРАНКА СЕЛАКОВИЋ, ОРИГИНАЛИ, ПОЕЗИЈА
Моје име је A

СЛАВИЦА ДАБЕВСКА ЌИРОВСКА, ПОЕЗИЈА
Сокак од детството

СНЕЖАНА АЛЕКСИЌ СТАНОЈЛОВИЌ, ПРЕВОДИ И ПРЕПЕВИ
Молитва за Скопје

Број 7

ХРИСТО ПЕТРЕСКИ, СЛИКАРСТВО
Eдинствена ликовна синтеза (Кон творештвото на Ибрахим Беди)

ФИЛИП ДИМКОСКИ, ПОЕЗИЈА
Остани

ЈОВАНКА СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ, ОРИГИНАЛИ, ПОЕЗИЈА
Тринаест степеника

ПРЕДРАГ БЈЕЛОШЕВИЌ, ОРИГИНАЛИ, ПОЕЗИЈА
Врата

Број 8

ВЛАДИМИР ЛУКОВ, ПОЕЗИЈА, ПРЕВОДИ И ПРЕПЕВИ
Сопатник

ШАИП ЕМЕРЛАХУ, ПОЕЗИЈА, ПРЕВОДИ И ПРЕПЕВИ
Метеорот Лехма

ЗОРАН ШОЛАЈА, ПОЕЗИЈА, ОРИГИНАЛИ
Havana

ЈОВАНКА ДЕНКОВА, ПОЕЗИЈА
Ноќни дијалози

Број 9

Во подготовка…