Броеви

Броеви

СОДРЖИНИ НА ТРЕНД МАГАЗИН

2020

Број 1 

ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ, ЦИТАТИ
Петре М. Андреевски – цитати од Дениција, Пиреј и Тунел

МАРИНА МИЈАКОВСКА, КРИТИКА
Гласот како потврда за женското постоење

Број 2 

ЕМАНУЕЛ РИМБЕРТ, ИНТЕРВЈУ
Да одиш напред. Да чекориш по вода, кога е можно.

ПАНДЕ МАНОЈЛОВ, ПОЕЗИЈА
Бисер е мигот

Број 3 

САНДЕ СТОЈЧЕВСКИ, КРИТИКА
Поетеса што сака да ја фати светлината (Катица Ќулавкова, „Мои страсти, мои страданија“, Издавачки центар „Три“, Скопје, 2019)

АНА ПЕТРЕСКА, НАУКА
Траен критичко-есеистички придонес (Критичко-есеистичкото творештво на проф.д-р Стана Смиљковиќ посветено за македонските автори и книжевност)

Број 4 

ВЕСНА АЦЕВСКА, ПОЕЗИЈА
Од оваа страна

ВАЊА ИЗОВА ВЕЛЕВА, ПОЕЗИЈА
Премолчан страв

Број 5 

ГОРАН ТРЕНЧОВСКИ, ЕСЕЈ, СОФИЈА ТРЕНЧОВСКА
Големиот смок како метафора за грабежливиот свет

ЕРОЛ ТУФАН, ПОЕЗИЈА
Недела е…

Број 6 

СЛАВИЦА ДАБЕВСКА ЌИРОВСКА, ПОЕЗИЈА
Сокак од детството

СНЕЖАНА АЛЕКСИЌ СТАНОЈЛОВИЌ, ПРЕВОДИ И ПРЕПЕВИ
Молитва за Скопје

Број 7 

ФИЛИП ДИМКОСКИ, ПОЕЗИЈА
Остани

ВЛАДИМИР ЛУКОВ, ПОЕЗИЈА, ПРЕВОДИ И ПРЕПЕВИ
Сопатник

Број 8 

ШАИП ЕМЕРЛАХУ, ПОЕЗИЈА, ПРЕВОДИ И ПРЕПЕВИ
Метеорот Лехма

ЈОВАНКА ДЕНКОВА, ПОЕЗИЈА
Ноќни дијалози

Број 9 

МАРИНА МИЈАКОВСКА, ПОЕЗИЈА

Три песни

ЗВОНКО ТАНЕСКИ, ОРИГИНАЛИ

За една благородна донација на македонски книги во Словачка

Број 10 

АТИНА ЦВЕТАНОСКА, КРИТИКА

Претставување на стварноста

МАРИНА МИЈАКОВСКА, КРИТИКА

Стихови со светлинска енергија