Сокак од детството

Од детството се уште помнам:

Преку прозорецот се вѕирам втренчена

Во сокакот…Таму, како во каменолом

Пладнето под дрвјата прилега на вечер!

Тротоари, бразди, калдрми, кривина

Наблизу црква со гордо кубе

Сенка од црница со два ката што извива

Негде од ѕидот па се до ќошот крај тебе.

Зад капаците патеката се шири

Не воведува во бавчи густи

Одеднаш, неоти од женска стихија виори

Просто ти ги занемува устите. 

Ројаци девојки како разиграни друшки

Наоколу се разлетале налик на птичји јата.

А расцветаните китки на црешовите овошки

Со лисја на прозорците им ја мијат правта.

Сокакот го живее своето минато,

девојките дишат со спомените од детството,

остана цветањето на црешата започнато,

сјајот на сокакот беше во заедништвото.

© 2021 Trend Magazine. All Rights Reserved - Powered by Optimus Solutions.

Scroll To Top