ИЗЛОГ

Остани

ОСТАНИ   Доволно ли си чист за да газиш по водениве ливади? Разликуваат ли замаеност…

Odlomak iz neobjavljenog romana “Astal tiš riba friš”

Najzad se Surlić pojavio. Juče ujutru išao sam Bulevarom narodnog poslanika nameran da upijem što…

Veštačka inteligencija i prirodna glupost (i druge priče iz Kabineta  Ransijerovog Učitelja -Neznalice)

Kada govorimo o novim horizontima kulture  umetnosti i medija u našem novom, savremenom digitalnom okruženju,…

Премолчан страв

Премолчан страв Сите чуваме понекој страв, некогаш заради навика некогаш заради себе. Нѐ плаши заборавот,…

Молитва за Скопје

Мoлитва за Скопје Се раѓаш со тресок и секавици во новиот ден по сите огнови…

Popodne jednog pesnika

POPODNE JEDNOG PESNIKA Odletela sam iz popodneva jednog pesnika, bez reči. Između nas, čarobne čestice…

Големиот смок како метафора за грабежливиот свет

Егзистирањето на „високата митологија“ кај Македонците дава можност за реконструкција на словенскиот пантеон каде што,…

Недела е…

Денот што не го сакам Денот кога сум болен однатре Кога не сакам да излезам…

Бисер е мигот

Бисер е мигот Да останеме во времето, мила моја, во спомените на овој град, да…

Гласот како потврда за женското постоење

„Гласот на другоста и перспективите на женското писмо“ на Ана Вељаноска е интердисциплинарна студија од…

ПАПКА

Остани

ОСТАНИ   Доволно ли си чист за да газиш по водениве ливади? Разликуваат ли замаеност…

ШУМА

ШУМА   Када, коначно, изби на ивицу шуме, остављајући иза себе сва та стабла, шикару…

Врата

ВРАТА   Не улази на врата пред којим стојиш извјесно да би и сам видио…

Да се биде човек, форма, песна

ДА СЕ БИДЕ ЧОВЕК, ФОРМА, ПЕСНА   Да се биде човек – да ѝ се…

Танана нит унутрашњег тајнописа (Ранко Павловић:  Плавет, Центар за туризам, културу и спорт, Сврљиг, 2018)

Већ у прва два  стиха уводне пјесме „Трептај“ у књизи Плавет, Ранко Павловић успоставља равнотежу…

Тринаест степеника

ПРВИ Он ме води у живот Прво уђем у мрак… затварајући улазна врата Степеник или…

Песма Драинцу

ПЕСМА ДРАИНЦУ „О, коме сам ја то потребан, – запитам се тада? И очи ми…

Траен критичко-есеистички придонес (Критичко-есеистичкото творештво на проф.д-р Стана Смиљковиќ посветено за македонските автори и книжевност)

Aбстракт: Српската универзитетска професорка испишува критичко-есеистички осврти, односно студии во кои посебно место зазема македонската…

Две чауре и метак за писца

Две чауре и метак за писца   Из породилишта су ме довели у трошну, изнајмљену…